Sikker trafik

Interessegruppe for sikker trafik for alle borgere i lokalområdet. Tovholder Ellen V Lundsgaard

 

Interessegruppen har fokus på trafiksikkerhed i alle sammenhænge. Gruppen sørger for, at der indgives høringssvar, når der er lokalplaner, hvor det er vigtigt at tænke trafiksikkerhed ind, - specielt for de bløde trafikanter.

Tovholder for gruppen er Ellen V Lundsgaard

Øvrige deltagere:

Benny Knudsen

Kalle Jochumsen

Skriv til lokalforum, hvis I har ønsker om at deltage eller omkring emner, som gruppen skal kigge nærmere på:

morkov.lf@gmail.comFeedback

Sidst opdateret

29.04.2017

Ansvarlig redaktør

Henrik Lehmann